Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Mới Cho Website WordPress

Tháng Tám 27, 2019 0 Comments

Ở bài này mình sẽ cho các bạn thấy cách để đăng một bài viết mới lên website WordPress với tính năng Bài Viết (ở phiên bản Tiếng Việt) và Post (ở phiên bản Tiếng Anh). Đây cũng sẽ là phần mà bạn sẽ dùng rất nhiều trong quá trình sử dụng một website WordPress. […]